CN

CN

Talents

Your Position : Home > Talents > Visiting Ocean-Star Scholars

Visiting

Ocean-Star Scholars


Visiting Ocean-Star Scholar

Young Scholar


 • ZHOU Lei
  Shanghai Jiao Tong University

 • YANG Dongkai
  Beihang University

 • SU Jian

 • P. Shanmugam
  Indian institute of technology

 • LI Yan
  Xiamen University

 • GAO Kunshan
  Xiamen University

 • QIU Bo
  University of Hawai

 • LIU Jianguo
  Imperial College London